ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Դասընթացներ հաշվապահների և գործարարների համար

 • Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ /IFRS/
 • Տնտեսական իրավունք
 • Աշխատանքային օրենսդրության պարզաբանումներ
 • ՀՀ հարկային օրենսդրության պարզաբանումներ
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում
 • Ֆինանսական կառավարում
 • Տնտեսագիտության տեսություն
 • Աուդիտի ստանդարտներ
 • Ինքնարժեքի հաշվառում
 • Ապահովագրական ընկերությունների հաշվապահություն
 • Բանկային հաշվապահություն
 • Մտավոր սեփականության պաշտպանության հարցեր
 • Համակարգչային ծրագրեր /Windows Word, Excel, Access/:

Լրացրեք Ձեր անձնական տվայլները և մենք կկապվենք Ձեզ հետ

ՈՒՍԱՆՈՂ

425

ԽՈՒՄԲ

54

ԴԱՍԱԺԱՄ

5074

ՏԱՐՎԱ ՓՈՐՁ

11

Դասընթացներ

Սեմինարներ և բաց դասեր

Սեմինարներ և բաց դասեր

Հաշվապահություն, 1C, ՀՀ հարկային համակարգ, Աուդիտ

Վերապատրաստում

Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ,Հարկային օրենսդրությոն

Դասընթաց սկսնակների համար

Հաշվապահական հաշվառում,Հարկային հաշվառում Հաշվապահական ծրագրեր
TOP