Հաշվապահական դասընթաց սկսնակների համար

Մեկնարկը հունիսի 14

Ցերեկային և երեկոյան խմբեր

Հարկային օրենսդրության դասընթաց

Մեկնարկը մայիսի 24

ՀԾ դասընթաց

Մեկնարկը հունիսի 1

Երեկոյան խումբ

Աշխատանքային օրենսդրութան դասընթաց

Մեկնարկը մայիսի 17

PREV
NEXT

Նվաճիր նոր բարձունքներ քո կարիերայում։ Այստեղ դու կարող ես ծանոթանալ մեր կողմից առաջարկվող դասընթացներին:

Մասնակցիր և ստացիր նոր գիտելիքներ նոր արդյունքների հասնելու համար

«ՖԻՆՍ» ընկերության աշխատակազմը համալրված է ՀՀ ՖՆ-ի կողմից որակավորված մասնագետներով

“ՖԻՆՍ” փակ բաժնետիրական ընկերությունը հիմնադրվել է 2011թ. հունիսին` առաջարկելով վերապատրաստման, հաշվապահական, խորհրդատվական ծառայությունների նոր և լայն շրջանակ, որը հիմնված է որակի, մասնագիտական էթիկայի միջազգային ստանդարտների, հաճախորդներին ցուցաբերվող առանձնակի վերաբերմունքի վրա:

Հաշվապահական ծառայություններ

Ֆինս հաշվապահական գրասենյակի որակավորված հաշվապահները կօգնեն Ձեր նորաստեղծ կամ կայացած ընկերությանը ներդնել հաշվապահական ավտոմատացված համակարգ, վարել ֆինանսական և հարկային հաշվառում՝ հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին և հարկային օրենսգրքին համապատասխան։

 • Հաշվապահական և հարկային հաշվառման քաղաքականության մշակում
 • Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում
 • Գործարար պլանի կազմում
 • Աշխատանքային, հարկային, քաղաքացիաիրավական օրենսգրքերով, այլ իրավական ակտերով և միջազգային ստանդարտներով սահմանված փաստաթղթավորում
 • Օրենսդրությամբ սահմանված պարտադիր գրանցամատյանների և այլ գրքերի վարում
 • Ապրանքանյութական արժեքների հաշվառում
 • Ներքին աուդիտ

Հարկային խորհրդատվություն

Ֆինս հաշվապահական գրասենյակի փորձառու և ճկուն հաշվապահները հնարավորություն կտան Ձեզ քայլել Հարկային օրենսգրքի ու դրա հետ կապված կարգավորումների փոփոխություններին զուգընթաց, կիրականացնեն Ձեր ընկերության հարկային ռազմավարության պլանավորում, հարկային ուսումնասիրություն և ռիսկերի կառավարում։

 • Հաճախորդի գործունեության ուսումնասիրություն, որը հնարավորություն է տալիս ընտրել հարկման ամենարդյունավետ համակարգը
 • Հարկային խորհրդատվություն
 • Հարկային պլանավորում
 • Մասնակցություն հարկային ստուգումներին և վեճերի լուծում
 • Հարկային ուսումնասիրությունների իրականացում, որի արդյունքում բացահայտվում են հարկային ռիսկերը և օպտիմալացման հնարավոր ուղղությունները

Կադրային գործավարություն

Ունենալով գրագետ կազմակերպված կադրային գործավարություն`կունենաք իրավաբանական պաշտպանվածություն աշխատանքային վեճերի ժամանակ, կկարողանաք պատշաճ ներկայանալ աշխատանքային օրենսդրության նորմերի շրջանակներում պետական մարմինների կողմից անցկացվող ստուգումներին:

 • Աշխատանքային հարաբերությունների ծագման, փոփոխման, և դադարման հետ կապված ձևակերպումների իրականացում.
 • Ներքին կարգապահական կանոնների մշակում.
 • Աշխատանքի (հերթափոխային) ժամանակացույցերի կազմում.
 • Ծանր և վնասակար աշխատանքների գնահատում և ձևակերպում.
 • Աշխատանքային վեճերի շուրջ կարգավորման մեխանիզմների առաջարկում.
 • Լիարժեք նյութական պատասխանատվության պայմանագրերի կազմում.
 • Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի շրջանակում պետական մարմինների կողմից անցկացվող ստուգումների մասնակցություն
 • Աշխատանքի ընդունման հրամաններ
 • Աշխատանքի ընդունման և արձակուրդների դիմումների ձևեր

Մեր աշխատանքային գործընթացը3 քայլով

Դասընթացին մասնակցելու համար անցեք գրանցման հղումով

ԲԱՑ ԴԱՍ

Արի բաց դասին՝ դասընթացին մասնակցությունդ հաստատելու և անհրաժեշտ հարցերի պատասխանները ստանալու համար

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնակցիր դասընթացին և ձեռք բեր նոր գիտելիքներ, նոր ծանոթություններ, նոր հնարավորություններ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

Եվ դասընթացի ավարտին ստացիր մասնակցության վկայական

ՄԵՐ

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ընկերությունը ձգտում է հաճախորդների հետ կառուցել և զարգացնել կայուն և երկարատև հարաբերություններ

 • Շրջահայացություն
 • Պրոֆեսիոնալիզմ
 • Բարի համբավ
 • Գործընկերություն

ՄԵԶ ՀԵՏ ԴՈՒՔ ԿԳՏՆԵՔ ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՄԵՐ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ՝ ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ընտրելով մեր ծառայությունները ազատվում եք որոշակի ծախսերից

ԼԻՆԵԼ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆԸ ՄԵՐ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Օգտագործելով բոլոր հնարավորությունները ֆինանսական շուկայում հաստատուն և առաջատար տեղ գրավել