ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

Սովորեք մեզ մոտ

«ՖԻՆՍ ԱՈւԴԻՏ» ընկերությունն առաջարկում է Ձեզ ուսումնական հատուկ ծրագրեր ինչպես սկսնակների, այնպես էլ իրենց մասնագիտական որակավորումը բարձրացնել ցանկացողների համար:Մեր գործունեության ընթացքում մենք ձեռք ենք բերել կայուն դրական համբավ՝  հիմնված մատուցվող ծառայությունների, մշակվող ծրագրերի անթերի որակի և մեր վրա դրված պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի վրա:Մեր ընկերությունը սկսնակների համար առաջարկում է հաշվապահական հաշվառման հնգամսյա դասընթացներ: Դրանք հանդիսանում են հաշվապահի մասնագիտության նախապատրաստման հիմքը և հնարավորություն են տալիս տիրապետել հաշվապահական հաշվառման ոլորտի և համապատասխան օրենսդրության անհրաժեշտ բոլոր գիտելիքներին և հմտություններին:Այսօր մեր ընկերությունում աշխատում է մի անձնակազմ, որն ունի ներկայանալի փորձ   կրթական ծրագրերի մշակման, կազմակերպման և անցկացման ոլորտում:

ՈՒՍԱՆՈՂ

675

ԽՈՒՄԲ

54

ԴԱՍԱԺԱՄ

5074

ՏԱՐՎԱ ՓՈՐՁ

11

Դասընթացներ

Սեմինարներ և բաց դասեր

Սեմինարներ և բաց դասեր

Հաշվապահություն, ՀՀ հարկային համակարգ, Աուդիտ

Վերապատրաստում

Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ,Հարկային օրենսդրությոն

Դասընթաց սկսնակների համար

Հաշվապահական հաշվառում,Հարկային հաշվառում Հաշվապահական ծրագրեր

Հոլովակներ

TOP