Դասընթացներ

«ՖԻՆՍ» ընկերությունն առաջարկում է Ձեզ ուսումնական հատուկ ծրագրեր ինչպես սկսնակների, այնպես էլ իրենց մասնագիտական որակավորումը բարձրացնել ցանկացողների համար:

Դասընթաց սկսնակների համար

Հաշվապահություն, Հայկական ծրագիր 7, ՀՀ հարկային համակարգ, Աուդիտ

Վերապատրաստում

Հաշվապահություն, 1C, ՀՀ հարկային համակարգ, Աուդիտ

Հաշվապահներին և գործարարներին

Հաշվապահություն, 1C, ՀՀ հարկային համակարգ, Աուդիտ

TOP