Աշխատավարձի Հաշվիչ

Գրանցված
Վճարման ենթակա գումար
Մասնակցում եք պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին: Եթե այո, ապա ի՞նչ հիմունքներով
Այո, ծնվել եմ մինչ 1974թ
Այո, ծնվել եմ 1974թ. հետո
Չեմ Մասնակցում
Նշեք աշխատավարձի չափը
Եկամտային Հարկ
34500
Սոցիալական վճար
3750
Դրոշմանիշային վճար
1000
Մաքուր Մնացորդ
110750
Բացատրագիր
150000 դրամ աշխատավարձ գրանցելու դեպքում մաքուր կստանաք 110750 դրամ: Եկամտային հարկը կկազմի 34500 դրամ: Սոցիալական վճարը` 3750 դրամ: Պետության կողմից Ձեր կուտակային հաշվին հավելյալ կփոխանցվի 11250 դրամ: Կուտակային հաշվի ամսական համալրումը կկազմի 15000 դրամ: Զինծառայողների Ապահովագրության Հիմնադրամի դրոշմանիշային վճարը 1000 դրամ է։


TOP