Հարկային դասընթաց

Հաշվապահական ծառայություններ

Իրավաբանական խորհրդատվություն

Հարկային խորհրդատվություն

ՀԾ ներդրում

PREV
NEXT

«ՖԻՆՍ» ընկերության աշխատակազմը համալրված է ՀՀ ՖՆ-ի կողմից որակավորված մասնագետներով

“ՖԻՆՍ” փակ բաժնետիրական ընկերությունը հիմնադրվել է 2011թ. հունիսին` առաջարկելով վերապատրաստման, հաշվապահական, խորհրդատվական ծառայությունների նոր և լայն շրջանակ, որը հիմնված է որակի, մասնագիտական էթիկայի միջազգային ստանդարտների, հաճախորդներին ցուցաբերվող առանձնակի վերաբերմունքի վրա:

Հաշվապահական ծառայություններ

Ֆինս հաշվապահական գրասենյակի որակավորված հաշվապահները կօգնեն Ձեր նորաստեղծ կամ կայացած ընկերությանը ներդնել հաշվապահական ավտոմատացված համակարգ, վարել ֆինանսական և հարկային հաշվառում՝ հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին և հարկային օրենսգրքին համապատասխան։

 • Հաշվապահական և հարկային հաշվառման քաղաքականության մշակում
 • Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում
 • Գործարար պլանի կազմում
 • Աշխատանքային, հարկային, քաղաքացիաիրավական օրենսգրքերով, այլ իրավական ակտերով և միջազգային ստանդարտներով սահմանված փաստաթղթավորում
 • Օրենսդրությամբ սահմանված պարտադիր գրանցամատյանների և այլ գրքերի վարում
 • Ապրանքանյութական արժեքների հաշվառում
 • Ներքին աուդիտ

Հարկային խորհրդատվություն

Ֆինս հաշվապահական գրասենյակի փորձառու և ճկուն հաշվապահները հնարավորություն կտան Ձեզ քայլել Հարկային օրենսգրքի ու դրա հետ կապված կարգավորումների փոփոխություններին զուգընթաց, կիրականացնեն Ձեր ընկերության հարկային ռազմավարության պլանավորում, հարկային ուսումնասիրություն և ռիսկերի կառավարում։

 • Հաճախորդի գործունեության ուսումնասիրություն, որը հնարավորություն է տալիս ընտրել հարկման ամենարդյունավետ համակարգը
 • Հարկային խորհրդատվություն
 • Հարկային պլանավորում
 • Մասնակցություն հարկային ստուգումներին և վեճերի լուծում
 • Հարկային ուսումնասիրությունների իրականացում, որի արդյունքում բացահայտվում են հարկային ռիսկերը և օպտիմալացման հնարավոր ուղղությունները

Կադրային գործավարություն

Ունենալով գրագետ կազմակերպված կադրային գործավարություն`կունենաք իրավաբանական պաշտպանվածություն աշխատանքային վեճերի ժամանակ, կկարողանաք պատշաճ ներկայանալ աշխատանքային օրենսդրության նորմերի շրջանակներում պետական մարմինների կողմից անցկացվող ստուգումներին:

 • Աշխատանքային հարաբերությունների ծագման, փոփոխման, և դադարման հետ կապված ձևակերպումների իրականացում.
 • Ներքին կարգապահական կանոնների մշակում.
 • Աշխատանքի (հերթափոխային) ժամանակացույցերի կազմում.
 • Ծանր և վնասակար աշխատանքների գնահատում և ձևակերպում.
 • Աշխատանքային վեճերի շուրջ կարգավորման մեխանիզմների առաջարկում.
 • Լիարժեք նյութական պատասխանատվության պայմանագրերի կազմում.
 • Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի շրջանակում պետական մարմինների կողմից անցկացվող ստուգումների մասնակցություն
 • Աշխատանքի ընդունման հրամաններ
 • Աշխատանքի ընդունման և արձակուրդների դիմումների ձևեր

Մեր աշխատանքային գործընթացը3 քայլով

Դասընթացին մասնակցելու համար անցեք գրանցման հղումով

ԲԱՑ ԴԱՍ

Արի բաց դասին՝ դասընթացին մասնակցությունդ հաստատելու և անհրաժեշտ հարցերի պատասխանները ստանալու համար

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնակցիր դասընթացին և ձեռք բեր նոր գիտելիքներ, նոր ծանոթություններ, նոր հնարավորություններ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

Եվ դասընթացի ավարտին ստացիր մասնակցության վկայական

TOP